Dirk Holemans is coördinator van Oikos, de denktank die sociaal-ecologische verandering nastreeft en daarvoor het publieke debat voedt met inspirerende publicaties, lezingen en internationale congressen. Daarnaast is hij als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen.