Sprekers op het commonscongres:

Pascal Gielen

Pascal Gielen is hoogleraar cultuursociologie, verbonden aan het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).  In 2016 richtte hij het interdisciplinaire Culture Commons Quest Office op, dat onderzoek doet naar de condities voor duurzame creatieve arbeid in een stedelijke omgeving.  

Dirk Holemans

Dirk Holemans is coördinator van Oikos, de denktank die sociaal-ecologische verandering nastreeft en daarvoor het publieke debat voedt met inspirerende publicaties, lezingen en internationale congressen. Daarnaast is hij als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Jef Van Eyck

Jef Van Eyck is gepensioneerd maatschappelijk werker en ruim dertig jaar werkzaam in Turnhout. Hij zette zich in voor jeugdcentrum Wollewei, vormingscentrum Elcker-Ik, Vormingplus Kempen, Turnhout 2012 (cultuurstad van Vlaanderen) en Transitie Laboratorium Kempen. Hij was actief bij het vroegere Open Tropen-festival, de cultuurraad en tegenwoordig vooral bij energiecoöperatie Campina Energie.

Elisabeth Hirner

Elisabeth Hirner was jaren actief in de kunst- en cultuursector, eerst in haar geboorteplaats Salzburg, daarna onder andere in Wenen, Nicaragua en Antwerpen. Ze werkt sinds 2020 bij Commons Lab als projectleider. Ze organiseerde samen met Klimplant, Fundament 2060, Manus en De Fietskoerier de eerste samenaankoop van geveltonnen in Antwerpen.

Koen Kuylen

Burgers, beter dan wie ook, geven de samenleving vorm. Vanuit die overtuiging engageert Koen Kuylen zich sinds de start bij burgerbeweging Antwerpen Aan’t Woord. Daar initieerde hij het project Zorgzame straten, dat wederzijdse steun tussen buurtbewoners stimuleert, kwetsbare buren detecteert en nagaat welk vrijwillig hulppotentieel in de straat aanwezig is.

Pascal Debruyne

Pascal Debruyne werkte twee jaar als coördinator integratie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw. Hij is betrokken bij de sociaalwerkpraktijk als voorzitter van de raad van bestuur van Uit De Marge vzw en Samenlevingsopbouw Gent vzw. Hij is ook bestuurslid van het Vlaams Huurdersplatform en vzw Woongift Gent.

Koen Wynants

Koen Wynants staat al bijna twintig jaar met beide benen in de spreekwoordelijke modder van duizend en een participatie-experimenten, aanvankelijk in de Kempen, rond hotspots van zware-metalenverontreiniging, daarna bij Antwerpen Aan’t Woord. Begin 2018 startte hij samen met enkele stadsgenoten Commons Lab Antwerpen op. Het burgerinitiatief is in volle groei en ontwikkeling en werkt vanaf 2021 aan een Vlaams commonstransitieplan.

Rutger Groot Wassink

Rutger Groot Wassink zet zich in voor een eerlijk, groen en vrij Amsterdam. Van 2014 tot 2018 was hij fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam. Voordien was hij actief in de stadsdeelpolitiek en werkzaam bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging. Hij is sinds 2018 wethouder sociale zaken, diversiteit en democratisering in Amsterdam.

Sarah Goossens

Vanuit haar overtuiging dat relaties de samenleving vormen, zet architecte Sarah Goossens zich in voor de burgerbeweging Fundament in Antwerpen Noord. Fundament 2060 werkt in de kelder van een kerk en faciliteert het collectief gebruik ervan. “Wat zich hier afspeelt, moet de buurt verbinden”, aldus Sarah, die ook de restauratie van de plek in goede banen leidt.

(c) Katrijn Van Giel

Bavo Wouters

Onderwijs en communicatie vormen de rode draad in de carrière van Bavo Wouters. Hij was jarenlang leraar en daarna actief bij het onderwijscommunicatieplatform Klasse. Bij Commons Lab ontfermt hij zich dit jaar vooral over het Tuinstraten-project. In zijn vrije tijd trekt hij het straatcomité Bump (Buren met een plan) op het Kiel in Antwerpen.

Christine Huyge

Christine Huyge zet zich al jaren in om haar straat en buurt groener, verkeersveiliger en meer verbonden te maken. Sinds begin dit jaar is ze actief bij Commons Lab. Ze werkt onder meer aan het project ‘Tuinstraten overal’ en de website tuinstraten.be. Haar jarenlange ervaring als redacteur en eindredacteur zijn daarbij een troef.

Astrid De Bruycker

Astrid De Bruycker werkte onder meer bij Demos vzw (vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede), de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Child Focus. Ze is sinds januari 2019 Gentse schepen van gelijke kansen, welzijn, participatie, buurtwerk en openbaar groen en voorzitter van IN-Gent vzw. Haar motto ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’ komt als schepen van participatie goed van pas.

Sarah Martens

Sarah Martens is architect. Ze vertrekt als vormgever niet vanuit plannen, maar vanuit eigenaarschap, dynamiek en goesting, vanuit wat mogelijk is, vanuit ruimtelijke en sociale aspecten. Voor de vzw Leuven 2030 tekent en ondersteunt Sarah allerlei processen die de weg naar een klimaatvriendelijk Leuven uitzetten.

Tom Meeuws

Tom Meeuws is een Antwerps politicus voor sp.a. In 2016 werd hij voorzitter van de Antwerpse sp.a-afdeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij verkozen in de gemeenteraad. Sinds januari is hij schepen voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten.

Bilal Abbas

Bilal Abbas is de oprichter van Masala vzw, waarvan het hoofddoel is: diversiteit brengen in kunst en cultuur. Hij startte met Masala in 2017. De vereniging groeide sindsdien uit tot een vaste waarde in de stad Gent. Hij legt zich toe op het bestuderen en bereiken van een diverse maatschappij.

Leen Schelfhout

Leen Schelfhout is facilitator, oprichter en algemeen beheerder van de vzw All For Climate. Ze is ook initiatiefnemer van de commonsprojecten Citizen Garden en Citizen Bike Garden en actief burger.

Jusra Baki

Met haar inzet binnen diverse domeinen en niveaus van burger- en beleidsparticipatie tracht Jusra Baki burgers te ondersteunen van wie de stem minder weerklank krijgt. Een safe space creëren voor kwetsbare mensen is volgens haar de hoogste prioriteit. Jusra werkt al jaren mee aan de oprichting van het Islamitisch Centrum Geel.

Karl van den Broeck

Karl van den Broeck is hoofdredacteur van Apache, een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. Voordien was hij hoofdredacteur van Knack en chef Boeken en chef Cultuur bij De Morgen. Bij Bozar leidt hij het debatplatform Agora. Hij is ook actief in de Turnhoutse burgerbeweging De Koep. Apache won in 2018 de Arkprijs voor het Vrije Woord.

Julek Jurowicz

“Succesvol ondernemen voor het algemeen belang, op grote schaal, zonder overheidssteun en over een lange periode, is mogelijk”, meent Julek Jurowicz. Hij is lid en bestuurslid van onder meer Beescoop in Brussel. Dit burgerinitiatief maakt duurzame voeding toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. In 1998 richtte Julek samen met een vriend de vzw Smart op (Steungevende maatschappij voor artiesten), die uitgroeide tot een internationale coöperatie met meer dan honderdduizend leden.