Met dit congres willen we beleidsmakers, ambtenaren, academici en burgers informeren, inspireren en activeren. Ons doel is hen te informeren over het commonsgedachtegoed, inspireren via concrete commonsgerichte praktijkverhalen en activeren via interactieve workshops.