Maak het Commonscongres mee bekend in Vlaanderen en Nederland

Op 27 november organiseren we voor de eerste keer een Commonscongres in Vlaanderen. Het is de officieuze start van een Vlaams commons meerjarenplan (Commons Lab werd net erkend als socioculturele organisatie, 2021-2025). Via dit Commonscongres willen we mensen informeren over het commonsgedachtengoed, inspireren en activeren/samen brengen. We hebben tal van inspirerende sprekers uitgenodigd. Ook uit Nederland!

We zouden dit graag zoveel mogelijk bekend maken: bij burgercollectieven, zelforganisaties, ambtenaren, bestuurders, planners, academici, studenten. En hiervoor hebben we hulp nodig. Onze netwerken in Vlaanderen en Nederland zijn immers nog heel bescheiden. Wie wil het Commonscongres mee verspreiden via haar kanalen: websites, nieuwsbrieven, sociale media, mond aan mond, …?

U kan hier een aankondigingstekstje vinden incl. een afbeelding. Voor meer info kan u ook contact opnemen met Koen van Commons Lab, koen@commonslab.be. Als je #commonscongres gebruikt, dan kunnen we jou terug vinden op sociale media

Uiteraard willen we ook altijd jullie activiteiten mbt commons mee bekend maken, deelnemen, ondersteunen, …