Burgers, beter dan wie ook, geven de samenleving vorm. Vanuit die overtuiging engageert Koen Kuylen zich sinds de start bij burgerbeweging Antwerpen Aan’t Woord. Daar initieerde hij het project Zorgzame straten, dat wederzijdse steun tussen buurtbewoners stimuleert, kwetsbare buren detecteert en nagaat welk vrijwillig hulppotentieel in de straat aanwezig is.