Met haar inzet binnen diverse domeinen en niveaus van burger- en beleidsparticipatie tracht Jusra Baki burgers te ondersteunen van wie de stem minder weerklank krijgt. Een safe space creëren voor kwetsbare mensen is volgens haar de hoogste prioriteit. Jusra werkt al jaren mee aan de oprichting van het Islamitisch Centrum Geel.