Astrid De Bruycker werkte onder meer bij Demos vzw (vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede), de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Child Focus. Ze is sinds januari 2019 Gentse schepen van gelijke kansen, welzijn, participatie, buurtwerk en openbaar groen en voorzitter van IN-Gent vzw. Haar motto ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’ komt als schepen van participatie goed van pas.