Waarom een commonscongres?

Welke richting gaan we uit?  

Allerhande crises volgen elkaar in sneltempo op: bankencrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, democratische crisis, oprukkende armoede, de covid-19-pandemie… Hebben we in deze geglobaliseerde omgeving nog grip op de wereld? Er lijkt allesbehalve duidelijkheid of consensus over de richting die we uit moeten, noch voor politici, experten, ondernemers, laat staan voor gewone burgers.  

Kantelmoment 

In onze geschiedenis waren er nog moeilijke kantelmomenten, die gepaard gingen met veel onzekerheden, grote noden, veranderingen. Telkens gingen die periodes gepaard met een verhoogde commonsactiviteit. Kleine groepjes mensen begonnen samen te experimenteren, uit te vinden, te leren en te vernieuwen. Een voorbeeld zijn de mutualiteiten die in de tweede helft van de negentiende eeuw overal oppopten. Later vormden ze de basis van onze sociale zekerheid. 

De hele wereld verbeteren, lukt niet. Samen kunnen we wel kleine stukjes wereld afbakenen en hier samen al doende experimenteren, leren, oefenen, vallen en opstaan, zonder altijd te weten waarnaartoe, zonder dat er consensus bestaat. Die zogenaamde ‘commonslabs’ zijn overal in Vlaanderen al bijzonder actief.  

Informeren, inspireren en activeren 

Met dit congres willen we beleidsmakers, ambtenaren, academici en burgers informeren, inspireren en activeren. Ons doel is hen te informeren over het commonsgedachtegoed, inspireren via concrete commonsgerichte praktijkverhalen en activeren via interactieve workshops.