Eerste commonscongres in Vlaanderen, 27 november, online

Dit congres is ook een oproep aan alle Vlaamse steden en gemeenten: investeer nu, in deze crisistijden, in de commons. We roepen burgemeesters en schepenen, ambtenaren, sociaal cultureel werkers en actieve burgers op om vrijdag 27 november 2020 deel te nemen aan het online Commonscongres. Een initiatief van Commons Lab, Stad Antwerpen, CCQO, Urban studies Institute (Universiteit Antwerpen) en Oikos. We focussen op inspirerende lezingen en workshops. We maken ook ruimte voor kritische reflectie en debat: wat is de rolverdeling tussen publieke sector, private sector en de gemeenschap? Wat zijn de valkuilen? Hoe kan je die overkomen? En uiteraard dé gelegenheid om nieuwe netwerken uit te bouwen!