Wie helpt student Danielle Verzijl uit Amsterdam?

Beste mensen van de Commonscongres,

wat een mooi en super leuk initiatief wat jullie op 27 november gaan doen. 

Even een intro alvorens ik mijn vragen ga stellen. 

Ik ben deeltijdstudent van de Hogeschool in Amsterdam en volg de master Urban Management. Deze opleiding brengt ons o.a. bij dat we op een andere creatieve manier grootstedelijke vraagstukken aan kunnen vliegen. Als deeltijdstudenten zijn we verdeeld in projectgroepen die aan de slag gaan met deze vraagstukken. De opdracht voor ons project is vanuit de gemeente en een ondernemer “onderzoek hoe commons geïntroduceerd/ gecreëerd kan worden creëren in de Czaar Peterkwartier in Amsterdam?”

Aangezien je bij een commons wil dat dit komt vanuit de mensen die er in het gebied wonen en werken, hebben we de opdracht iets veranderd in overleg met de opdrachtgevers naar “hoe kan er publieke waarden gecreëerd worden als resultaat van samenwerking?”

Gezien onze opdracht zouden we heel graag aan willen sluiten bij jullie digitale commonscongres. Echter hebben we iedere vrijdag les op school. We zijn verplicht deze lessen bij te wonen en mogen helaas voor jullie congres geen uitzondering maken. 

Wie kan Daniëlle en collega studenten verder helpen? Alle tips en suggesties welkom! Je mag ze met ons delen. Of je mag ze doormailen naar danielle.verzijl@hva.nl