Eerste commonscongres in Vlaanderen, 27 november, online

De laatste vijftien jaar duikt in Vlaanderen een eeuwenoude cultuur opnieuw op. Steeds meer burgers organiseren zich van onderuit om op zorgzame wijze stukjes gemeengoed collectief te beheren. De gebruikers stellen samen spelregels op over het gemeenschappelijk gebruik van dat gemeengoed. Deze commons, waar burgers opnieuw hun toekomst in handen nemen, zijn een hoopvolle vorm van concreet engagement in onzekere tijden.

Faire, ecologische economie
Commons manifesteren zich ook steeds meer en prominenter op economisch vlak. Burgers organiseren zich in energiecoöperaties om zelf duurzame, eerlijke energie op een democratische wijze te produceren en te verdelen. De wind en de zon zijn van iedereen. In Gent stampten enkele burgers samen een coöperatief elektrisch autodeelbedrijf uit de grond. We zien ook steeds meer sociale innovaties in Vlaanderen, platformen om kinderopvang collectief te regelen, consumenten die samenwerken met producenten via groepsaankopen, … Onze gemeenschap veert op die manier weer recht en vormt bouwstenen van een toekomstgerichte, meer faire en ecologische economie.

Kritische reflectie en debat
Dit congres is ook een oproep aan alle Vlaamse steden en gemeenten: investeer nu, in deze crisistijden, in de commons. We roepen burgemeesters en schepenen, ambtenaren, sociaal-cultureel werkers en actieve burgers op om op vrijdag 27 november 2020 deel te nemen aan het onlinecommonscongres.

Het congres is een initiatief van Commons Lab, Stad Antwerpen, Culture Commons Quest Office (CCQO), Urban Studies Institute (Universiteit Antwerpen) en Oikos. We focussen op inspirerende lezingen en workshops. We maken ruimte voor kritische reflectie en debat: wat is de rolverdeling tussen publieke sector, privésector en de gemeenschap, wat zijn de valkuilen, hoe die overwinnen? Het congres biedt tevens kansen om nieuwe banden te smeden en nieuwe netwerken te bouwen.

Met o.a. Rutger Groot Wassink (wethouder sociale zaken, diversiteit en democratisering in Amsterdam), Pascal Gielen (UA), Dirk Holemans (Oikos), Koen Wynants (Commons Lab), Tom Meeuws (Antwerps schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten), …

Tijdstip: 27 november 2020, 9u00-16u00, digitaal

Organisatie / co-organisatie: Commons Lab, Stad Antwerpen, Culture Commons Quest Office (CCQO), Urban Studies Institute (Universiteit Antwerpen) en Oikos

Programma: Voor het volledige programma verwijzen we naar www.commonslab.be.

Inschrijven: De dag bestaat uit drie grote sessies. Je kiest zelf aan welke sessie(s) je wil deelnemen. Deelnemen kan enkel via een ticket. We werken met een vrije bijdrage. Tickets reserveer je via de congreswebsite www.commonscongres.be

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid (projectoproep voor bovenlokale sociaal-culturele projecten met een laboratoriumrol) en de stad Antwerpen.